מחירון משלוחים ע"פ אזורי חלוקה:

משלוחי פירות באזור הדרום

למחיר משלוח לישוב שאינו מופיע ברשימה, שאל את הנציג בטלפון 072-3931957